Dansk Traeforening / Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings historie har rødder der rækker langt tilbage i tiden – helt tilbage til 1893.

Dansk Træforening samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark.

Et medlemskab af Dansk Træforening giver adgang til et stort professionelt netværk – nationalt og internationalt.

Dansk Træforening er også en beredskabsforening, som med kort varsel kan agere på både individuelle og kollektive trusler og problemer i relation til import af træ og træbaserede produkter uanset oprindelsen.

Ligeledes er foreningen rammen for kolleger og konkurrenters mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og formulere holdninger.